BikeTeam
     
     
     
    strona główna    nasza oferta    galeria zdjęć     kontakt  
Ofeta
 

 

 Jakich dokumentów wymagamy?

 Aby dokonać zakupu na raty w systemie Credit Agricole wystarczy przedłożyć:

 Dokument tożsamości (dowód osobisty)

 Dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

 W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są:
 - zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego    wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
 - emeryci i renciści: Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
 - prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia*    ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego
 - prowadzący działalność gospodarczą: Kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie* dowodów    wpłaty podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące
 - inne źródła dochodu: Według indywidualnych ustaleń z bankiem Credit Agricole.
 *) oryginał do wglądu

 

 Tutaj możesz pobrać zaświadczenie o zarobkach.pdf 66,60 kB

 
           
   
 

 

   
       
       
           
   
   
           

strona głwna | nasza oferta | katalogi | galeria zdjęć | kontakt

© 2005-2016 BIKETEAM